Loetelu Digilevi märki kandvatest sertifitseeritud seadmetest

NB! Telerite loend ei sisalda hetkel viidet hübriidTV (HbbTV) võimaldavatele või mittevõimaldavatele teleritele.

Vabandame ja tegeleme selle info lisamisega!
Täpseima info hübriidTV funktsioonist erinevates nutitelerites leiad siit.

Kuupäev Tootja /kaubamärk Teleri mudel Riistvara versioon Tarkvara versioon Märkused HbbTV